Lessen

U volgt wekelijks les en betaalt per 4 weken. Er wordt voor die periode een vaste lesafspraak gemaakt.

Duur

De lesduur is 30 minuten. Dit is zeker in het begin lang genoeg. In een later stadium kan eventueel worden gekozen voor een lesduur van 45 minuten.

Opbouw

Er wordt gebruik gemaakt van een moderne lesmethode. Ook kinderliedjes, sinterklaasliedjes, kerstliedjes, volksliedjes e.d. komen aan bod.

Theorie

De theorie komt aan de hand van de te spelen stukken gelijktijdig aan bod. Het volgen van aparte theorielessen is dus niet nodig.

Noten lezen

Ook het leren lezen van de noten wordt langzamerhand opgebouwd. Het is wel belangrijk dat het noten leren lezen thuis ook wordt geoefend.